Οι εργασίες για την κατασκευή της ιστοσελίδας διαρκούν.

Εντωμεταξύ λειτουργεί το facebook.